Menu

Adatvédelmi szabályzat

A webhely használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Örömmel tölt el minket, hogy érdeklődést mutat webhelyünk iránt. Magánéletének védelme kiemelt fontossággal bír számunkra. Az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk az adatai kezelésére vonatkozóan.

1 Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatással szolgál a személyes adatok (a továbbiakban: „adatok”) online ajánlatainkon, illetve kapcsolódó webhelyeken, funkciókon és tartalmakon, valamint a külső internetes felületeinken, például a közösségi oldalakon üzemeltetett fiókjainkon (a továbbiakban együtt: „online ajánlat”) belüli kezelésének jellegéről, mértékéről és céljairól. Emellett ismerteti az általunk végzett adatgyűjtés általános elveit. A használt terminológia (pl. „adatkezelés” vagy „adatkezelő”) az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében található meghatározások szerint értelmezendő. Ez az adatvédelmi szabályzat elsőbbséget élvez az általános adatvédelmi szabályzatunkkal (kötelező információ a GDPR 12. cikkének értelmébe) szemben. Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzat nem tartalmaz a webhely használatára vonatkozó szabályokat, akkor az általános adatvédelmi szabályzat megfelelő szabályai alkalmazandók.

 

2 Az adatkezelő elérhetőségei

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikkének 7. bekezdése értelmében az adatkezelő a
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (ver Impresszum).

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Elérhetőségi adatok (üzleti)
Társaság: BerIsDa GmbH
Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-mail: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 A személyes adatok kezelésének mértéke

Elvben a felhasználóinkra vonatkozó személyes adatokat csak egy funkcionális webhely, a tartalmak és a szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben gyűjtjük és használjuk fel. Felhasználóink személyes adatainak rendszeres gyűjtése és felhasználása csak a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor ténybeli okokból nincs lehetőség az előzetes beleegyezés megszerzésére, és a törvény engedélyezi az adatkezelést.

 

4 A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben az érintett beleegyezik a rá vonatkozó személyes adatok kezelésébe, akkor ezeknek a műveleteknek a jogalapját az Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdése képezi. Amennyiben a személyes adatok kezelésére egy olyan szerződés teljesítése érdekében van szükség, amelynek az egyik fél, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja képezi. Ez azokra az adatkezelési műveletekre is vonatkozik, amelyek a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatok kezelésére egy cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja képezi. Amennyiben az adatkezelésre az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja képezi. Amennyiben az adatkezelésre cégünk vagy egy harmadik fél olyan jogos érdekeinek alapján van szükség, amelyek nem sértik az érintett érdekeit, alapvető jogait és szabadságát, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi.

 

5 Tárhelyszolgáltatás és e-mail küldés

Az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltatások a következőket foglalják magukban: a szóban forgó online ajánlatok rendelkezésre bocsátásához szükséges infrastruktúra- és platformszolgáltatások, számítási kapacitás, tárolási és adatbázis-szolgáltatások, e-mail küldés, valamint biztonsági és technikai karbantartási szolgáltatások. Ennek keretében az online ajánlat hatékony és biztonságos biztosításához fűződő jogos érdekünk alapján cégünk vagy az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltató az online ajánlatok ügyfeleire, érdekelt feleire és látogatóira vonatkozó elérhetőségi adatokat, tartalomadatokat, szerződésadatokat, használati adatokat, metaadatokat és kommunikációs adatokat kezel, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának és a GDPR 28. cikkének megfelelően (adatkezelési szerződés megkötése).

 

6 Hozzáférési adatok gyűjtése és naplófájlok

Cégünk vagy az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltató a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján adatokat gyűjt a szolgáltatás kiszolgálójához való minden hozzáférésről (úgynevezett kiszolgáló naplók). A hozzáférési adatok közé tartoznak a lekért webhely vagy fájl nevei, a lekérés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, a sikeres lekérésre vonatkozó üzenet, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozó URL-cím (az előzőleg meglátogatott webhely), az IP-cím és a kérelmező szolgáltató. Biztonsági okokból (például a visszaélések vagy csalások kivizsgálása érdekében) a naplófájl-adatokat legtöbb 7 napig megőrzik, majd törlik azokat. Azokat az adatokat, amelyeket bizonyítási okokból hosszabb ideig meg kell őrizni, az incidens végső tisztázásáig nem törlik.

 

7 Az érintettek jogai

A GDPR 15. cikkének értelmében Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint hogy hozzáférést kapjon ezekhez az adatokhoz és egyéb információkhoz, valamint másolatot kapjon ezekről. A GDPR 16. cikkében értelmében A GDPR 16. cikkének értelmében jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó hiányos adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. A GDPR 17. cikkének értelmében jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó adatok késedelem nélküli törlését, illetve a GDPR 18. cikkének értelmében kérheti az Önre vonatkozó adatok kezelésének korlátozását. A GDPR 20. cikkének értelmében jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat megkapja, illetve kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz való továbbítását. A GDPR 77. cikkének értelmében joga van arra, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatóságnál.

 

8 A visszavonáshoz való jog

A GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását jövőbeli hatállyal visszavonja.

 

9 A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben hozzájárulását adta az Önre vonatkozó adatok feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás a továbbítást követően van hatással az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésére. Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését az érdekek mérlegelése alapján végezzük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ez az eset különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelésre nincs szükség egy Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez, amint arra minden esetben kitérünk, amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban egy funkciót bemutatunk. Ilyen tiltakozás esetén fel fogjuk kérni azoknak az okoknak a megjelölésére, amelyek miatt nem folytathatjuk az addigi módon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ha a tiltakozás indokolt, akkor megvizsgáljuk a helyzetet, és beszüntetjük, vagy a helyzethez igazítjuk az adatkezelést, illetve ismertetjük Önnel azokat a megalapozott jogszerű okokat, amelyek alapján tovább folytatjuk az adatok kezelését. Természetesen bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok üzletszerzési és adatelemzési célokból való kezelése ellen. Kérjük, hogy az üzletszerzési célokból való adatkezelés elleni tiltakozását továbbítsa közvetlenül a fentebbiekben megjelölt adatkezelőnek.

 

10 Az adatok törlése

Az általunk kezelt adatok törlése vagy a kezelés korlátozása a GDPR 17. és 18. cikkeivel összhangban történik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ellentétes rendelkezésének hiányában az általunk tárolt adatokat azonnal töröljük, amint a továbbiakban nincs szükség rájuk a meghatározott célokból, illetve amennyiben ez a művelet nem sért az adatok megőrzésére vonatkozó egyetlen jogszabályt sem. Amennyiben az adatok törlésére nem kerül sor, mert ezekre egyéb jogszerű célokból továbbra is szükség van, akkor kezelésük korlátozva lesz. Ez azt jelenti, hogy az adatokat blokkolják, és kezelésükre semmilyen egyéb célból nem kerítenek sort. Ez a helyzet áll fenn például azoknak az adatoknak az esetében, amelyeket kereskedelmi vagy adóügyi célokból meg kell őrizni. A német jogszabályoknak megfelelően a német kereskedelmi törvénykönyv 257. paragrafusa (1) bekezdésének értelmében az adatokat 6 évig (kereskedési könyvek, leltárok, nyitómérlegek, éves beszámolók, üzleti levelek, számviteli dokumentumok stb.), az adótörvény 147. paragrafusa (1) bekezdésének értelmében pedig 10 évig (könyvek, nyilvántartások, jelentések, számviteli dokumentumok, kereskedelmi és üzleti levelek, adóügyi szempontból lényeges dokumentumok stb.) kell megőrizni.

 

11 Internetes áruház

Ha rendelni kíván az internetes áruházunkból, akkor a szerződés megkötése érdekében meg kell adnia azokat a személyes adatait, amelyekre szükségünk van a rendelése feldolgozásához. A szerződések teljesítéséhez szükséges kötelező információk külön jelöléssel vannak ellátva. A többi adat megadása opcionális. Rendelésének feldolgozása érdekében az Ön által megadott információkat adatkezelési műveleteknek vetjük alá. Ennek keretében fizetési adatait továbbíthatjuk a partnerbankunknak. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja képezi. Önként létrehozhat egy ügyfélfiókot, amelyben későbbi vásárlások érdekében lehetőség van adatai elmentésére. Ha a „Mein Konto” (Fiókom) menüpont alatt létrehoz egy fiókot, akkor a megadott adatokat a későbbiekben visszavonhatja. Minden egyéb adat, beleértve a felhasználói fiókot is, bármikor törölhető az ügyfélfelületen. Az Ön által megadott adatokat annak érdekében is adatkezelésnek vethetjük alá, hogy a portfóliónkba tartozó olyan termékekről tájékoztassuk, amelyek érdekelhetik, illetve műszaki információkat tartalmazó e-maileket küldjünk Önnek. A kereskedelmi és adóügyi előírások köteleznek minket, hogy tíz évig megőrizzük a címét, valamint a fizetési és rendelési adatait. Két év elteltével azonban korlátozzuk az adatkezelést, ami azt jelenti, hogy adatait kizárólag a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel. Annak megelőzése érdekében, hogy harmadik felek illetéktelenül hozzáférjenek a személyes adataihoz, különösen a pénzügyi adataihoz, a rendelések feldolgozását TLS technológiával titkosítjuk.

 

12 SSL-titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által számunkra, mint a webhely üzemeltetőjének küldött kérelmek átvitelének védelme érdekében ez az oldal SSL-titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” előtag „https://” előtagra vált, és egy lakat szimbólum jelenik meg előtte. Ha az SSL-titkosítás engedélyezve van, akkor az Ön által nekünk továbbított adatok nem olvashatók harmadik felek számára.

 

13 Hírlevél

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a hírleveleink tartalmáról, feliratkozási, küldési és statisztikai értékelési eljárásainkról, valamint a tiltakozáshoz való jogáról. A hírlevelünkre való feliratkozással elfogadja az ilyen üzenetek fogadását és a bemutatott eljárásokat. A hírlevelek tartalma: hírleveleket, e-maileket és reklám célú egyéb elektronikus értesítéseket (a továbbiakban: „hírlevél”) kizárólag a címzett beleegyezésével vagy jogszerű engedéllyel küldünk. Amennyiben a hírlevélre való feliratkozáskor annak tartalma konkrétan meg van határozva, akkor arra vonatkozóan a felhasználó beleegyezése a mérvadó. Hírlevelünk esetenként a szolgáltatásainkra és a cégünkre vonatkozó információkat tartalmazhat. Kettős megerősítés és naplózás: a hírlevelünkre való feliratkozás úgynevezett kettős megerősítési eljárás útján történik. Ez azt jelenti, hogy feliratkozást követően egy e-mail üzenetet küldünk Önnek, amelyben felkérjük a feliratkozás megerősítésére. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne iratkozhasson fel mások e-mail címével. A hírlevélre való feliratkozást naplózzuk, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonyítékkal tudjunk szolgálni a feliratkozási eljárást illetően. A naplózott adatok magukban foglalják a feliratkozás és a megerősítés időpontját, valamint az IP-címet. Hasonlóképpen a hírlevél küldő szolgáltatónál tárolt adataiban beálló változások szintén naplózás tárgyát képezik. Feliratkozáshoz szükséges adatok: a hírlevélre való feliratkozáshoz csak az e-mail címét kell megadnia. Opcionálisan egy nevet is megadhat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hírlevelünket személyesen Önnek címezzük. A hírlevelek küldése és a kapcsolódó teljesítménymérés a címzett hozzájárulása alapján történik, amelyet a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke szerint ad. A feliratkozási eljárás naplózása jogos érdekeink alapján történik, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. Cégünk érdeke egy olyan felhasználóbarát és biztonságos hírlevél-rendszer használata, amely üzleti érdekeinket és a felhasználók érdekeit egyaránt figyelembe veszi, valamint lehetővé teszi számunkra a hozzájárulás bizonyítását. Leiratkozás/visszavonás – Hírleveleinkről bármikor leiratkozhat, azaz bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hírlevélről való leiratkozásra szolgáló hivatkozás minden egyes hírlevél alján elérhető. Jogos érdekeink alapján a megadott e-mail címeket a hírlevél-küldő rendszerünkből való végleges törlés előtt három évig megőrizhetjük, hogy az előzetes hozzájárulást bizonyítani tudjuk. Ezeknek az adatoknak a kezelése a követelésekkel szembeni védekezés céljára korlátozódik. Lehetőség van egyéni törlési kérelem benyújtására, amennyiben ezzel egy időben megerősítésre kerül a korábbi hozzájárulás. Az összes hírlevél-adatot Németországban található védett kiszolgálókon tárolják. A hírlevél küldő szolgáltató tanúsított adatközpontokat vesz igénybe és kettős redundáns biztonsági mentéseket használ. A hírlevelünkért felelős ügynökséggel a rendelési adatok kezelésére vonatkozó szerződést kötöttünk.

 

14 Hírlevél - Hírlevél küldő szolgáltató

A hírlevelek kiküldéséről a mailingwork hírlevél küldő szolgáltató gondoskodik, amely a mailingwork GmbH egyik szolgálata. A hírlevél küldő szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő hivatkozáson érhető el: https://mailingwork.de/datenschutz. A hírlevél küldő szolgáltató jogos érdekeink szem előtt tartásával a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, illetve a GDPR (28) cikke (3) bekezdésének 1. pontja alapján a rendelési adatok kezelésére vonatkozóan kötött szerződés alapján jár el. A hírlevél küldő szolgáltató szolgáltatásainak optimalizálása vagy javítása, például a hírlevelek kiküldésének és megjelenésének technikai optimalizálása érdekében vagy statisztikai célokból álnevesített formában, azaz konkrét felhasználók hozzárendelése nélkül felhasználhatja a címzettek adatait. A hírlevél küldő szolgáltató azonban nem használja fel a címzettek adatait arra, hogy saját maga megkereséseket küldjön a számukra, illetve nem adja át ezeket az adatokat harmadik feleknek.

 

15 Hírlevél – Teljesítménymérés

A hírlevelek egy úgynevezett „webjelzőt”, azaz egy képpont méretű fájlt tartalmaznak, amelyet a hírlevél megnyitásakor a rendszer a kiszolgálónkról, illetve egy hírlevél küldő szolgáltató igénybe vétele esetén annak kiszolgálójáról kér le. Ennek a lekérésnek a keretében műszaki információkat, például a böngészőre és a rendszerére, az IP-címére és a lekérés időpontjára vonatkozó információkat gyűjtünk. Ezen információk gyűjtésének célja a szolgáltatások műszaki teljesítményének javítása, a műszaki adatok vagy a célcsoportok, e csoportok olvasási szokásai, illetve földrajzi helyzetük (amely az IP-cím alapján határozható meg) vagy a megtekintés időpontja alapján. A statisztikai felmérések alapján megállapítható továbbá, hogy kinyitották-e a hírlevelet, mikor nyitották ki, és milyen hivatkozásra kattintottak a címzettek. Műszaki okokból ezek az információk hozzárendelhetők a hírlevél egyéni címzettjeihez. Cégünknek, adott esetben pedig a hírlevél küldő szolgáltatónak azonban nem az egyéni felhasználók megfigyelése a célja. Az értékelések ehelyett azt a célt szolgálják, hogy megismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és ezekhez igazítsuk a tartalmakat, illetve az érdeklődési köreiknek megfelelő különböző tartalmakat küldjünk a felhasználóink számára. E nyomon követés ellen bármikor tiltakozhat, ha rákattint az egyes e-mailekben rendelkezésre álló külön hivatkozásra, vagy egyéb elérhetőségeken keresztül tájékoztat minket ebbéli szándékáról. Az információkat addig őrizzük meg, amíg fel van iratkozva a hírlevelünkre. Leiratkozást követően az adatokat kizárólag névtelenített formában, statisztikai célokból őrizzük meg.

 

16 Cookie-k (sütik)

A „cookie-k“ a felhasználó számítógépén tárolt kisméretű fájlok. A cookie-k különböző információkat tárolhatnak. A cookie-k elsősorban a felhasználóra (vagy a cookie tárolására használt készülékre) vonatkozó adatok tárolására szolgálnak egy online ajánlat megtekintése alatt vagy azt követően. Az ideiglenes, más néven „munkamenet” vagy „átmeneti” cookie-k olyan cookie-k, amelyek az online ajánlat felhasználó általi elhagyását és a böngésző bezárását követően törlődnek. Az ilyen cookie-k például az internetes áruházak kosarainak tartalmára, illetve a bejelentkezési állapotra vonatkozó információkat tárolhatnak. Az „állandó” vagy „maradandó” cookie-k a böngésző bezárását követően is megmaradnak. Így a bejelentkezési állapot például akkor is fenntartható, ha a felhasználó több nap elteltével látogatja meg ismét a felületet. Hasonlóképpen az ilyen cookie-k a felhasználó érdeklődési köreinek tárolására is alkalmasak, amelyek az elérés mérésére vagy marketingtevékenységekre használhatók fel. A „harmadik fél cookie-k” az online ajánlatért felelős adatkezelőtől eltérő adatkezelőktől származnak (az ajánlatért felelős adatkezelőtől származó cookie-kat „belső cookie-knak” nevezik). Ideiglenes és állandó cookie-kat egyaránt használhatunk, és ezzel kapcsolatban tájékoztatást nyújtunk az adatvédelmi nyilatkozatunkban. Amennyiben a felhasználó nem kívánja engedélyezni a cookie-k tárolását a számítógépén, akkor az opciót le kell tiltania a böngészője rendszerbeállításaiban. Az elmentett cookie-k a böngésző rendszerbeállításaiban törölhetők. A cookie-k letiltása korlátozhatja az online ajánlat igénybe vehetőségét. Az amerikai http://www.aboutads.info/choices/ vagy az uniós http://www.youronlinechoices.com/ webhelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy tiltakozzon az online hirdetések céljából számos szolgáltatás által telepített cookie-k használata, különösen a nyomon követés ellen. Emellett a cookie-k tárolása megakadályozható ezek letiltásával a böngésző beállításai között. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ebben az esetben nem használható az online ajánlat minden funkciója.

 

17 Google Analytics

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatását használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Ireland Limited az amerikai székhelyű Google LLC leányvállalata.
A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, például az oldalmegtekintéseket, a tartózkodás időtartamát, a használt operációs rendszereket és a felhasználó származását. Ennek eredményeként a következő személyes adatok gyűjthetők és értékelhetők: Felhasználói tevékenységek, eszköz- és böngészőinformációk (pl. IP-cím), a megjelenített hirdetések adatai (átkattintási arány) és a hirdetőpartnerek adatai. Ezeket az adatokat a Google összefoglalhatja egy profilban, amelyet az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelnek.
A Google Analytics sütiket és egyéb technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából. Ezeket az információkat többek között a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására szolgálnak. A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában az USA-ban található Google szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google az Ön adatait a leányvállalatainak és más partnereinek is továbbítja.
A személyes adatok feldolgozása így nem biztonságos harmadik országban is történik. Az Egyesült Államokban nincs a GDPR követelményeihez hasonló szintű adatvédelem. A nem biztonságos harmadik országba történő továbbításról további információkat találhat ebben az adatvédelmi tájékoztatóban az „I. Általános tudnivalók az adatkezelésről – 4. adattovábbításról nem biztonságos harmadik országokba” c. részben.

IP-cím anonimizálása (Google Analytics 4)
Ezen az oldalon a Google Analytics 4-et használjuk. Az Ön IP-címe automatikusan anonimizálásra kerül. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira, hogy ezt követően ott rövidítsék le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az adatokat, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, weboldali tevékenységéről jelentéseket készítsen, és további weboldalhasználattal és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretein belül, a böngészője által továbbított IP-címet nem hozzák kapcsolatba a Google egyéb adataival.

IP-cím anonimizálása (Google Analytics 4)
Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Ennek eredményeképpen az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi résztvevőjével csonkítja az Egyesült Államokba való továbbítás előtt. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira, hogy ezt követően ott rövidítsék le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az adatokat, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, weboldali tevékenységéről jelentéseket készítsen, és további weboldalhasználattal és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretein belül, a böngészője által továbbított IP-címet nem hozzák kapcsolatba a Google egyéb adataival.

2. Az adatkezelés jogalapja
Ezen elemző eszköz használata az Ön az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul, valamint a 49. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja alapján a harmadik országba történő továbbításról. Az információk tárolása az Ön végberendezésében a TTDSG 25. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján történik.

3. Az adatkezelés célja
A Google Analytics oldalunkon történő használata az oldalunk látogatóinak felhasználói viselkedésének elemzésére szolgál, hogy optimalizáljuk és kiaknázhassuk weboldalunkat és hirdetéseinket.

4. A tárolás időtartama, ellenvetés és megszüntetés lehetősége
Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön saját maga nem törli a Google Analytics által beállított sütiket, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik. Felhasználóként Önnek joga bármikor van visszavonni az adatvédelmi törvény szerinti hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét. A beleegyezését bármikor visszavonhatja [az ujjlenyomat szimbólum a webhely bal oldalán] segítségével. A feldolgozott adatok konkrét tárolási időtartamát nem tudjuk befolyásolni, azt a Google Ireland Limited határozza meg. A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. User ID) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick sütik, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó adatokat 14 hónap után anonimizáljuk vagy töröljük. Ennek részleteit az alábbi linken találja: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
Azon weboldal-látogatók számára, akik nem szeretnék, hogy adataikat a Google Analytics szolgáltatásban használjuk fel, a Google kifejlesztett egy böngészőbővítményt a Google Analytics letiltására. Az alábbi linkről letöltheti és telepítheti az elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A Google Analytics felhasználóiadat-kezeléséről további információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a Google Analytics adatvédelmi nyilatkozatában is megtalálhatók: https://policies.google.com/privacy.

5. Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése
Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a GOOGLE-lal. Ez az adatvédelmi rendelet által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy a GOOGLE az oldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításainknak és az adatvédelmi rendeleteknek megfelelően (GDPR, BDSG stb.) dolgozza fel.

 

18 Google Adwords Conversion Tracking

Ez a webhely a Google konverziómérést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A Google konverziómérés segítségével mi és a Google felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például kiértékelhetjük, hogy a weboldalunk mely gombjaira kattintottak, és milyen termékeket néztek meg vagy vásároltak különösen gyakran. Ezeket az információkat konverziós statisztikák készítéséhez használják. Megtudjuk a hirdetésekre kattintó felhasználók összes számát, és hogy milyen műveleteket hajtottak végre. Nem jutunk hozzá olyan információhoz, amellyel személyesen azonosíthatnánk a felhasználót. A Google maga cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ az azonosításhoz.
A Google konverziómérést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a webes ajánlatot, mind a hirdetését. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A Google konverziómérésről további információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

19 Google Maps

A Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország szolgáltató „Google Maps” szolgáltatásának térképeit ágyazzuk be.
A Google Térkép használatára online ajánlataink megfelelő megjelenítése és a weboldalon feltüntetett helyek könnyű megtalálása érdekében kerül sor. Ez jogos érdekeltséget jelent az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, Elutasítás: https://adssettings.google.com/authenticated. A webhely meglátogatásával a Google információt kap arról, hogy megnyitotta a webhely adott oldalát. Emellett különböző általános személyes adatok kerülnek továbbításra, mint az IP-cím, a kérelem dátuma és időpontja, a kérelem tartalma, a hozzáférési állapot, az átvitt adatok mennyisége, a webhely, a kérelem forrása, a böngésző, az operációs rendszer és annak felhasználói felülete, a böngészőszoftver nyelve és verziója, a greenwichi középidőtől való eltérés. Erre attól függetlenül sor kerül, hogy be van-e jelentkezve egy Google felhasználói fiókba, vagy nem létezik ilyen fiók. Ha be van jelentkezve a Google szolgáltatásba, akkor az adatok közvetlenül hozzá vannak rendelve a fiókjához. Ha nem kívánja, hogy hozzá legyen kapcsolva a Google szolgáltatásban létrehozott profiljához, akkor a gombok aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google felhasználási profilként tárolja az adatait, és ezeket hirdetések, piackutatások és/vagy személyre szabott webhely-megjelenítések céljából használja fel. Ezen értékelések célja elsősorban (be nem jelentkezett felhasználók esetén is) az igényeknek megfelelő hirdetések megjelenítése, illetve a közösségi hálózatok egyéb felhasználóinak tájékoztatása a webhelyünkön folytatott tevékenységéről. Jogában áll, hogy tiltakozzon az ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, ezen jogának gyakorlásához pedig fel kell vennie a kapcsolatot a Google vállalattal.

 

20 Online jelenlét a közösségi médiában

Az online térben jelen vagyunk a közösségi hálózatokon és platformokon, amelyeken keresztül kommunikálunk az ilyen felületeket használó ügyfeleinkkel, érdekelt felekkel és felhasználókkal, valamint a szolgáltatásainkra vonatkozó tájékoztatást nyújtunk számukra. Az egyes hálózatok és platformok használatakor az adott üzemeltetők felhasználási feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek. Hacsak az adatvédelmi nyilatkozatunk másképp nem rendelkezik, a felhasználói adatokat addig kezeljük, amíg a felhasználók kommunikálnak velünk a közösségi hálózatokon és platformokon, azaz bejegyzéseket tesznek közzé az online jelenlétünkön vagy üzeneteket küldenek nekünk.

 

21 Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmainak átvétele

Jogos érdekeink (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekeink) alapján az online ajánlatainkban harmadik felek szolgáltatás- és tartalomajánlatait is felhasználjuk, az általuk biztosított tartalmak és szolgáltatások, például videók vagy betűtípusok beágyazása érdekében (a továbbiakban: „Tartalom”). Ennek feltétele minden esetben az, hogy az ilyen tartalmak harmadik fél szolgáltatói megkapják a felhasználók IP-címét, mivel enélkül nem lennének képesek a tartalom továbbítására a böngészőjük felé. Következésképpen a tartalom megjelenítéséhez szükség van az IP-címre. Olyan tartalmak használatára törekszünk, amelyek szolgáltatói kizárólag az adott tartalom biztosításának céljából használják az IP-címet. A harmadik felek statisztikai és marketing célokból úgynevezett webjelzőket (láthatatlan grafikai elemek, amelyek „web beacon” néven is ismertek) is használhatnak. A „webjelzők” különböző információk, például a webhelyet alkotó oldalak látogatói forgalmának értékelésére szolgálnak. Az álnevesített információkat a felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k is tárolhatják, és ezek magukban foglalhatják többek között a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai adatokat, a hivatkozó webhelyeket, a látogatás időpontját, illetve az online ajánlatunk használatára vonatkozó egyéb információkat.

 

22 Google Fonts

A Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország szolgáltató betűtípusait ("Google Fonts") ágyazzuk be.
Amikor felkeres egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok megfelelő megjelenítése érdekében, ezáltal kapcsolatot létesítve a Google szervereivel, ahová az IP-címét továbbítják. Ez jogos érdekeltséget jelent az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.
Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, Elutasítás: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager (Google Címkekezelő)

Ez a webhely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország Google Címkekezelőjét használja. A Google Címkekezelő a weboldal címkéinek kezelésére szolgál egy felületen keresztül, és lehetővé teszi számunkra, hogy a szolgáltatások pontos integrálását irányítsuk a weboldalunkon. Ez lehetővé teszi számunkra a további szolgáltatások rugalmas integrálását, hogy kiértékeljük a weboldalunkhoz való hozzáférést.
A Google Címkekezelőt törvényes érdekeink alapján használjuk, vagyis a szolgáltatásainknak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban történő optimalizálása érdekében.
További információk a Google Címkekezelő adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

24 Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon „Google reCAPTCHA”-t (a továbbiakban: „reCAPTCHA“-t) használunk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy az adatokat egy személy vagy egy automatizált program írja-e be ezen a weboldalon (például a kapcsolattartási űrlapon). Ehhez a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Elemzés céljából a reCAPTCHA különféle információkat (pl. IP-címet, a webhely látogatójának a webhelyen való tartózkodása időtartamát vagy a felhasználó által végzett egérmozgásokat) értékeli ki. Az elemzés során összegyűjtött adatokat továbbítjuk a Google-nak. A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatóit nem tájékoztatjuk arról, hogy elemzés zajlik. Az adatokat az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk és elemezzük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy megvédje internetes ajánlatait a visszaélésre irányuló automatizált kémkedéstől és a levélszeméttől. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google használati feltételeit az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de törölve

 

25 E-mailes kapcsolat

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
A weboldalunkon és az aláírásainkon e-mail címek találhatók, amelyeken keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatait tároljuk.

Ebben az összefüggésben az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az e-mail küldés során továbbított adatok feldolgozásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Ha az e-mailes kapcsolat célja szerződés megkötése, a feldolgozás további jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

3. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelése csak a kapcsolattartás feldolgozására szolgál. Ide tartozik az adatok feldolgozásához szükséges jogos érdek is.

4. A tárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükség a kezelésük céljainak eléréséhez. Az e-mailben elküldött személyes adatok esetében ez az eset akkor áll fenn, amikor a felhasználóval folytatott beszélgetés befejeződött. A beszélgetés akkor fejeződik be, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet végleg tisztázták.

5. Ellenvetés és megszüntetés lehetősége
Ha egy felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor kifogást emelhet személyes adatainak tárolása ellen. Ebben az esetben a beszélgetést nem lehet folytatni.

Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adat törlődik.

 

26 Kapcsolattartási űrlap

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Weboldalunkon elérhető egy kapcsolattartási űrlap, amely elektronikus kapcsolatfelvételre használható fel. Ha egy felhasználó kihasználja ezt az opciót, akkor a beviteli maszkba beírt adatok továbbításra kerülnek hozzánk és elmentjük azokat. Ezek az adatok:
Ügyfélszám, kereszt- és vezetéknév, utca, házszám, irányítószám, város, ország, tárgykör, telefon, e-mail, megjegyzések

Az üzenet elküldése során a következő adatok is tárolásra kerülnek:
A vonatkozó adatok felsorolása következik. Példák lehetnek:
(1) A felhasználó IP-címe
(2) A regisztráció dátuma és időpontja
Az adatok feldolgozásához az Ön beleegyezését a küldési folyamat során igényeljük, erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozva.
Ebben az összefüggésben az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó hozzájárulása esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Ha az e-mailes kapcsolat célja szerződés megkötése, a feldolgozás további jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

3. Az adatkezelés célja
A beviteli maszkban megadott személyes adatok kezelése csak a kapcsolattartás feldolgozására szolgál.
A küldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok a kapcsolattartási űrlappal való visszaélések megakadályozását és az informatikai rendszereink biztonságának biztosítását szolgálják.

4. A tárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükség a kezelésük céljainak eléréséhez. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjából származó személyes adatok esetében ez az eset akkor áll fenn, amikor a felhasználóval folytatott beszélgetés befejeződött. A beszélgetés akkor fejeződik be, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet végleg tisztázták.
 
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai és frissítései
Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmát illetően. Az adatvédelmi nyilatkozatunkat módosításokat végzünk minden alkalommal, amikor az általunk végzett adatkezelés változásai ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, ha a változtatások az Ön közreműködését teszik szükségessé (például hozzájárulás), illetve ha egyéb egyéni értesítés válik szükségessé.
scroll top