Menu

Adatvédelmi szabályzat

A webhely használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Örömmel tölt el minket, hogy érdeklődést mutat webhelyünk iránt. Magánéletének védelme kiemelt fontossággal bír számunkra. Az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk az adatai kezelésére vonatkozóan.

1 Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatással szolgál a személyes adatok (a továbbiakban: „adatok”) online ajánlatainkon, illetve kapcsolódó webhelyeken, funkciókon és tartalmakon, valamint a külső internetes felületeinken, például a közösségi oldalakon üzemeltetett fiókjainkon (a továbbiakban együtt: „online ajánlat”) belüli kezelésének jellegéről, mértékéről és céljairól. Emellett ismerteti az általunk végzett adatgyűjtés általános elveit. A használt terminológia (pl. „adatkezelés” vagy „adatkezelő”) az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében található meghatározások szerint értelmezendő. Ez az adatvédelmi szabályzat elsőbbséget élvez az általános adatvédelmi szabályzatunkkal (kötelező információ a GDPR 12. cikkének értelmébe) szemben. Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzat nem tartalmaz a webhely használatára vonatkozó szabályokat, akkor az általános adatvédelmi szabályzat megfelelő szabályai alkalmazandók.

 

2 Az adatkezelő elérhetőségei

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikkének 7. bekezdése értelmében az adatkezelő aDESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (ver Impresszum).

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Elérhetőségi adatok (üzleti)
Társaság: BerIsDa GmbH
Levelezési cím Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-mail: datenschutz@berisda.de

 

3 A személyes adatok kezelésének mértéke

Elvben a felhasználóinkra vonatkozó személyes adatokat csak egy funkcionális webhely, a tartalmak és a szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben gyűjtjük és használjuk fel. Felhasználóink személyes adatainak rendszeres gyűjtése és felhasználása csak a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor ténybeli okokból nincs lehetőség az előzetes beleegyezés megszerzésére, és a törvény engedélyezi az adatkezelést.

 

4 A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben az érintett beleegyezik a rá vonatkozó személyes adatok kezelésébe, akkor ezeknek a műveleteknek a jogalapját az Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdése képezi. Amennyiben a személyes adatok kezelésére egy olyan szerződés teljesítése érdekében van szükség, amelynek az egyik fél, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja képezi. Ez azokra az adatkezelési műveletekre is vonatkozik, amelyek a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatok kezelésére egy cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja képezi. Amennyiben az adatkezelésre az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja képezi. Amennyiben az adatkezelésre cégünk vagy egy harmadik fél olyan jogos érdekeinek alapján van szükség, amelyek nem sértik az érintett érdekeit, alapvető jogait és szabadságát, akkor az ilyen műveletek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi.

 

5 Tárhelyszolgáltatás és e-mail küldés

Az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltatások a következőket foglalják magukban: a szóban forgó online ajánlatok rendelkezésre bocsátásához szükséges infrastruktúra- és platformszolgáltatások, számítási kapacitás, tárolási és adatbázis-szolgáltatások, e-mail küldés, valamint biztonsági és technikai karbantartási szolgáltatások. Ennek keretében az online ajánlat hatékony és biztonságos biztosításához fűződő jogos érdekünk alapján cégünk vagy az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltató az online ajánlatok ügyfeleire, érdekelt feleire és látogatóira vonatkozó elérhetőségi adatokat, tartalomadatokat, szerződésadatokat, használati adatokat, metaadatokat és kommunikációs adatokat kezel, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának és a GDPR 28. cikkének megfelelően (adatkezelési szerződés megkötése).

 

6 Hozzáférési adatok gyűjtése és naplófájlok

Cégünk vagy az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltató a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján adatokat gyűjt a szolgáltatás kiszolgálójához való minden hozzáférésről (úgynevezett kiszolgáló naplók). A hozzáférési adatok közé tartoznak a lekért webhely vagy fájl nevei, a lekérés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, a sikeres lekérésre vonatkozó üzenet, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozó URL-cím (az előzőleg meglátogatott webhely), az IP-cím és a kérelmező szolgáltató. Biztonsági okokból (például a visszaélések vagy csalások kivizsgálása érdekében) a naplófájl-adatokat legtöbb 7 napig megőrzik, majd törlik azokat. Azokat az adatokat, amelyeket bizonyítási okokból hosszabb ideig meg kell őrizni, az incidens végső tisztázásáig nem törlik.

 

7 Az érintettek jogai

A GDPR 15. cikkének értelmében Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint hogy hozzáférést kapjon ezekhez az adatokhoz és egyéb információkhoz, valamint másolatot kapjon ezekről. A GDPR 16. cikkében értelmében A GDPR 16. cikkének értelmében jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó hiányos adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. A GDPR 17. cikkének értelmében jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó adatok késedelem nélküli törlését, illetve a GDPR 18. cikkének értelmében kérheti az Önre vonatkozó adatok kezelésének korlátozását. A GDPR 20. cikkének értelmében jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat megkapja, illetve kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz való továbbítását. A GDPR 77. cikkének értelmében joga van arra, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatóságnál.

 

8 A visszavonáshoz való jog

A GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását jövőbeli hatállyal visszavonja.

 

9 A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben hozzájárulását adta az Önre vonatkozó adatok feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás a továbbítást követően van hatással az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésére. Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését az érdekek mérlegelése alapján végezzük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ez az eset különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelésre nincs szükség egy Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez, amint arra minden esetben kitérünk, amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban egy funkciót bemutatunk. Ilyen tiltakozás esetén fel fogjuk kérni azoknak az okoknak a megjelölésére, amelyek miatt nem folytathatjuk az addigi módon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ha a tiltakozás indokolt, akkor megvizsgáljuk a helyzetet, és beszüntetjük, vagy a helyzethez igazítjuk az adatkezelést, illetve ismertetjük Önnel azokat a megalapozott jogszerű okokat, amelyek alapján tovább folytatjuk az adatok kezelését. Természetesen bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok üzletszerzési és adatelemzési célokból való kezelése ellen. Kérjük, hogy az üzletszerzési célokból való adatkezelés elleni tiltakozását továbbítsa közvetlenül a fentebbiekben megjelölt adatkezelőnek.

 

10 Az adatok törlése

Az általunk kezelt adatok törlése vagy a kezelés korlátozása a GDPR 17. és 18. cikkeivel összhangban történik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ellentétes rendelkezésének hiányában az általunk tárolt adatokat azonnal töröljük, amint a továbbiakban nincs szükség rájuk a meghatározott célokból, illetve amennyiben ez a művelet nem sért az adatok megőrzésére vonatkozó egyetlen jogszabályt sem. Amennyiben az adatok törlésére nem kerül sor, mert ezekre egyéb jogszerű célokból továbbra is szükség van, akkor kezelésük korlátozva lesz. Ez azt jelenti, hogy az adatokat blokkolják, és kezelésükre semmilyen egyéb célból nem kerítenek sort. Ez a helyzet áll fenn például azoknak az adatoknak az esetében, amelyeket kereskedelmi vagy adóügyi célokból meg kell őrizni. A német jogszabályoknak megfelelően a német kereskedelmi törvénykönyv 257. paragrafusa (1) bekezdésének értelmében az adatokat 6 évig (kereskedési könyvek, leltárok, nyitómérlegek, éves beszámolók, üzleti levelek, számviteli dokumentumok stb.), az adótörvény 147. paragrafusa (1) bekezdésének értelmében pedig 10 évig (könyvek, nyilvántartások, jelentések, számviteli dokumentumok, kereskedelmi és üzleti levelek, adóügyi szempontból lényeges dokumentumok stb.) kell megőrizni.

 

11 Internetes áruház

Ha rendelni kíván az internetes áruházunkból, akkor a szerződés megkötése érdekében meg kell adnia azokat a személyes adatait, amelyekre szükségünk van a rendelése feldolgozásához. A szerződések teljesítéséhez szükséges kötelező információk külön jelöléssel vannak ellátva. A többi adat megadása opcionális. Rendelésének feldolgozása érdekében az Ön által megadott információkat adatkezelési műveleteknek vetjük alá. Ennek keretében fizetési adatait továbbíthatjuk a partnerbankunknak. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja képezi. Önként létrehozhat egy ügyfélfiókot, amelyben későbbi vásárlások érdekében lehetőség van adatai elmentésére. Ha a „Mein Konto” (Fiókom) menüpont alatt létrehoz egy fiókot, akkor a megadott adatokat a későbbiekben visszavonhatja. Minden egyéb adat, beleértve a felhasználói fiókot is, bármikor törölhető az ügyfélfelületen. Az Ön által megadott adatokat annak érdekében is adatkezelésnek vethetjük alá, hogy a portfóliónkba tartozó olyan termékekről tájékoztassuk, amelyek érdekelhetik, illetve műszaki információkat tartalmazó e-maileket küldjünk Önnek. A kereskedelmi és adóügyi előírások köteleznek minket, hogy tíz évig megőrizzük a címét, valamint a fizetési és rendelési adatait. Két év elteltével azonban korlátozzuk az adatkezelést, ami azt jelenti, hogy adatait kizárólag a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel. Annak megelőzése érdekében, hogy harmadik felek illetéktelenül hozzáférjenek a személyes adataihoz, különösen a pénzügyi adataihoz, a rendelések feldolgozását TLS technológiával titkosítjuk.

 

12 SSL-titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által számunkra, mint a webhely üzemeltetőjének küldött kérelmek átvitelének védelme érdekében ez az oldal SSL-titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” előtag „https://” előtagra vált, és egy lakat szimbólum jelenik meg előtte. Ha az SSL-titkosítás engedélyezve van, akkor az Ön által nekünk továbbított adatok nem olvashatók harmadik felek számára.

 

13 Hírlevél

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a hírleveleink tartalmáról, feliratkozási, küldési és statisztikai értékelési eljárásainkról, valamint a tiltakozáshoz való jogáról. A hírlevelünkre való feliratkozással elfogadja az ilyen üzenetek fogadását és a bemutatott eljárásokat. A hírlevelek tartalma: hírleveleket, e-maileket és reklám célú egyéb elektronikus értesítéseket (a továbbiakban: „hírlevél”) kizárólag a címzett beleegyezésével vagy jogszerű engedéllyel küldünk. Amennyiben a hírlevélre való feliratkozáskor annak tartalma konkrétan meg van határozva, akkor arra vonatkozóan a felhasználó beleegyezése a mérvadó. Hírlevelünk esetenként a szolgáltatásainkra és a cégünkre vonatkozó információkat tartalmazhat. Kettős megerősítés és naplózás: a hírlevelünkre való feliratkozás úgynevezett kettős megerősítési eljárás útján történik. Ez azt jelenti, hogy feliratkozást követően egy e-mail üzenetet küldünk Önnek, amelyben felkérjük a feliratkozás megerősítésére. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne iratkozhasson fel mások e-mail címével. A hírlevélre való feliratkozást naplózzuk, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonyítékkal tudjunk szolgálni a feliratkozási eljárást illetően. A naplózott adatok magukban foglalják a feliratkozás és a megerősítés időpontját, valamint az IP-címet. Hasonlóképpen a hírlevél küldő szolgáltatónál tárolt adataiban beálló változások szintén naplózás tárgyát képezik. Feliratkozáshoz szükséges adatok: a hírlevélre való feliratkozáshoz csak az e-mail címét kell megadnia. Opcionálisan egy nevet is megadhat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hírlevelünket személyesen Önnek címezzük. A hírlevelek küldése és a kapcsolódó teljesítménymérés a címzett hozzájárulása alapján történik, amelyet a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke szerint ad. A feliratkozási eljárás naplózása jogos érdekeink alapján történik, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. Cégünk érdeke egy olyan felhasználóbarát és biztonságos hírlevél-rendszer használata, amely üzleti érdekeinket és a felhasználók érdekeit egyaránt figyelembe veszi, valamint lehetővé teszi számunkra a hozzájárulás bizonyítását. Leiratkozás/visszavonás – Hírleveleinkről bármikor leiratkozhat, azaz bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hírlevélről való leiratkozásra szolgáló hivatkozás minden egyes hírlevél alján elérhető. Jogos érdekeink alapján a megadott e-mail címeket a hírlevél-küldő rendszerünkből való végleges törlés előtt három évig megőrizhetjük, hogy az előzetes hozzájárulást bizonyítani tudjuk. Ezeknek az adatoknak a kezelése a követelésekkel szembeni védekezés céljára korlátozódik. Lehetőség van egyéni törlési kérelem benyújtására, amennyiben ezzel egy időben megerősítésre kerül a korábbi hozzájárulás. Az összes hírlevél-adatot Németországban található védett kiszolgálókon tárolják. A hírlevél küldő szolgáltató tanúsított adatközpontokat vesz igénybe és kettős redundáns biztonsági mentéseket használ. A hírlevelünkért felelős ügynökséggel a rendelési adatok kezelésére vonatkozó szerződést kötöttünk.

 

14 Hírlevél - Hírlevél küldő szolgáltató

A hírlevelek kiküldéséről a mailingwork hírlevél küldő szolgáltató gondoskodik, amely a mailingwork GmbH egyik szolgálata. A hírlevél küldő szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő hivatkozáson érhető el: https://mailingwork.de/datenschutz. A hírlevél küldő szolgáltató jogos érdekeink szem előtt tartásával a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, illetve a GDPR (28) cikke (3) bekezdésének 1. pontja alapján a rendelési adatok kezelésére vonatkozóan kötött szerződés alapján jár el. A hírlevél küldő szolgáltató szolgáltatásainak optimalizálása vagy javítása, például a hírlevelek kiküldésének és megjelenésének technikai optimalizálása érdekében vagy statisztikai célokból álnevesített formában, azaz konkrét felhasználók hozzárendelése nélkül felhasználhatja a címzettek adatait. A hírlevél küldő szolgáltató azonban nem használja fel a címzettek adatait arra, hogy saját maga megkereséseket küldjön a számukra, illetve nem adja át ezeket az adatokat harmadik feleknek.

 

15 Hírlevél – Teljesítménymérés

A hírlevelek egy úgynevezett „webjelzőt”, azaz egy képpont méretű fájlt tartalmaznak, amelyet a hírlevél megnyitásakor a rendszer a kiszolgálónkról, illetve egy hírlevél küldő szolgáltató igénybe vétele esetén annak kiszolgálójáról kér le. Ennek a lekérésnek a keretében műszaki információkat, például a böngészőre és a rendszerére, az IP-címére és a lekérés időpontjára vonatkozó információkat gyűjtünk. Ezen információk gyűjtésének célja a szolgáltatások műszaki teljesítményének javítása, a műszaki adatok vagy a célcsoportok, e csoportok olvasási szokásai, illetve földrajzi helyzetük (amely az IP-cím alapján határozható meg) vagy a megtekintés időpontja alapján. A statisztikai felmérések alapján megállapítható továbbá, hogy kinyitották-e a hírlevelet, mikor nyitották ki, és milyen hivatkozásra kattintottak a címzettek. Műszaki okokból ezek az információk hozzárendelhetők a hírlevél egyéni címzettjeihez. Cégünknek, adott esetben pedig a hírlevél küldő szolgáltatónak azonban nem az egyéni felhasználók megfigyelése a célja. Az értékelések ehelyett azt a célt szolgálják, hogy megismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és ezekhez igazítsuk a tartalmakat, illetve az érdeklődési köreiknek megfelelő különböző tartalmakat küldjünk a felhasználóink számára. E nyomon követés ellen bármikor tiltakozhat, ha rákattint az egyes e-mailekben rendelkezésre álló külön hivatkozásra, vagy egyéb elérhetőségeken keresztül tájékoztat minket ebbéli szándékáról. Az információkat addig őrizzük meg, amíg fel van iratkozva a hírlevelünkre. Leiratkozást követően az adatokat kizárólag névtelenített formában, statisztikai célokból őrizzük meg.

 

16 Cookie-k (sütik)

A „cookie-k“ a felhasználó számítógépén tárolt kisméretű fájlok. A cookie-k különböző információkat tárolhatnak. A cookie-k elsősorban a felhasználóra (vagy a cookie tárolására használt készülékre) vonatkozó adatok tárolására szolgálnak egy online ajánlat megtekintése alatt vagy azt követően. Az ideiglenes, más néven „munkamenet” vagy „átmeneti” cookie-k olyan cookie-k, amelyek az online ajánlat felhasználó általi elhagyását és a böngésző bezárását követően törlődnek. Az ilyen cookie-k például az internetes áruházak kosarainak tartalmára, illetve a bejelentkezési állapotra vonatkozó információkat tárolhatnak. Az „állandó” vagy „maradandó” cookie-k a böngésző bezárását követően is megmaradnak. Így a bejelentkezési állapot például akkor is fenntartható, ha a felhasználó több nap elteltével látogatja meg ismét a felületet. Hasonlóképpen az ilyen cookie-k a felhasználó érdeklődési köreinek tárolására is alkalmasak, amelyek az elérés mérésére vagy marketingtevékenységekre használhatók fel. A „harmadik fél cookie-k” az online ajánlatért felelős adatkezelőtől eltérő adatkezelőktől származnak (az ajánlatért felelős adatkezelőtől származó cookie-kat „belső cookie-knak” nevezik). Ideiglenes és állandó cookie-kat egyaránt használhatunk, és ezzel kapcsolatban tájékoztatást nyújtunk az adatvédelmi nyilatkozatunkban. Amennyiben a felhasználó nem kívánja engedélyezni a cookie-k tárolását a számítógépén, akkor az opciót le kell tiltania a böngészője rendszerbeállításaiban. Az elmentett cookie-k a böngésző rendszerbeállításaiban törölhetők. A cookie-k letiltása korlátozhatja az online ajánlat igénybe vehetőségét. Az amerikai http://www.aboutads.info/choices/ vagy az uniós http://www.youronlinechoices.com/ webhelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy tiltakozzon az online hirdetések céljából számos szolgáltatás által telepített cookie-k használata, különösen a nyomon követés ellen. Emellett a cookie-k tárolása megakadályozható ezek letiltásával a böngésző beállításai között. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ebben az esetben nem használható az online ajánlat minden funkciója.

 

17 Google Analytics

Jogos érdekeink (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekeink) alapján online ajánlatunk keretében használjuk a Google LLC („Google”) által biztosított Google Analytics webhelyelemző szolgáltatást. A Google cookie-kat használ. A cookie által az online ajánlat felhasználó általi használatára vonatkozóan generált adatokat általában a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira továbbítják, és ott tárolják azokat. A Google a Privacy Shield megállapodás szerinti tanúsítással rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). A Google a nevünkben arra használja fel ezeket az információkat, hogy értékelje az online ajánlatunk felhasználók általi használatát, jelentéseket állítson össze az online ajánlat keretében végzett tevékenységekről, valamint az online ajánlat használatával és az internet-felhasználással kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson számunkra. Ezekben az esetekben a kezelt adatok alapján a felhasználók álnevesített felhasználási profiljai hozhatók létre. A Google Analytics szolgáltatást kizárólag aktivált IP-álnevesítéssel használjuk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb szerződő országaiban a Google lerövidíti a felhasználók IP-címét. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira, hogy ezt követően ott rövidítsék le. A felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vonják össze egyéb Google adatokkal. A felhasználók letilthatják a cookie-k használatát a böngészőjük megfelelő beállításával; emellett a felhasználók megakadályozhatják a cookie által az online ajánlat használatára vonatkozóan generált adatok Google általi gyűjtését, valamint az ilyen adatok kezelését a következő hivatkozáson elérhető böngészőbeli beépülő modul letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Az adatok Google általi felhasználására, a beállításokra és a tiltakozási opciókra vonatkozó további részletekért látogasson el a következő Google oldalakra: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners („Hogyan használja fel a Google az Ön adatait, amikor a partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja?”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Az adatok hirdetési célú felhasználása”), http://www.google.hu/settings/ads („A Google által a hirdetések megjelenítéséhez felhasznált információk szabályozása”).

A Google Analytics általi adatgyűjtés megakadályozásának másik módja egy böngészőbeli beépülő modul telepítése, különösen a mobil végberendezések webböngészőjébe, amely a következő hivatkozáson érhető el: Google Analytics kikapcsolása Telepítést követően egy úgynevezett letiltási cookie kerül elhelyezésre az eszközén, amely a jövőben megakadályozza, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről a webhely meglátogatásakor.

 

18 Google Universal Analytics

Webhelyünk a Google Analytics szolgáltatás „Universal-Analytics” változatát használja. A „Universal Analytics” a Google Analytics egy olyan változata, amelyben a felhasználók elemzése egy álnevesített felhasználói azonosítóra alapul, amely segítségével és a különböző eszközök felhasználásából származó információk alapján létrehozzák a felhasználók álnevesített profilját (ún. „többeszközös nyomon követés”).

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Webhelyünkön a Google Conversion Tracking szolgáltatást is igénybe vesszük, amelynek célja a webhelyünk használatára vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése, illetve ezeknek az adatoknak az értékelése, webhelyünk optimalizálásának lehetővé tétele érdekében. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. Ennek keretében a Google Adwords egy cookie-t helyez el a számítógépén (lásd a 4. pontot), amikor egy Google hirdetés irányította át a webhelyünkre. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével lejárnak, és nem alkalmasak a személyes azonosításra. Ha a felhasználó meglátogatja az Adwords ügyfél webhelyének egyes oldalait, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó egy hirdetésre kattintott, amely átirányította az adott oldalra. Mindegyik Adwords ügyfél eltérő cookie-t kap. Következésképpen a cookie-k nem követhetők nyomon az Adwords ügyfelek webhelyein keresztül. A konverziós cookie-k segítségével gyűjtött információk segítségével konverziós statisztikák állíthatók össze azon Adwords ügyfelek számára, amelyek a konverziókövetés mellett döntöttek. Az Adwords ügyfelek megismerik azoknak a felhasználóknak a teljes számát, akik egy hirdetésre kattintottak, amely átirányította őket konverziókövetési címkét tartalmazó oldalra. Nem jutnak azonban olyan információkhoz, amelyek alkalmasak a felhasználók azonosítására. Amennyiben nem kíván részt venni a követési folyamatban, akkor visszautasíthatja a cookie-k használatát – például a böngésző olyan beállításával, hogy általánosan letiltsa a cookie-k automatikus elhelyezését. A konverziókövetésre szolgáló cookie-kat emellett úgy is letilthatja, hogy a böngésző beállításai között blokkolja a „www.googleadservices.com” tartományról származó cookie-kat. A Google konverziókövetésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója itt található: (https://services.google.com/sitestats/hu.html).

 

20 Google Maps

Webhelyünket a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) „Google Maps” szolgáltatása által biztosított térképeket tartalmaz. Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, Elutasítás: https://adssettings.google.com/authenticated. A webhely meglátogatásával a Google információt kap arról, hogy megnyitotta a webhely adott oldalát. Emellett különböző általános személyes adatok kerülnek továbbításra, mint az IP-cím, a kérelem dátuma és időpontja, a kérelem tartalma, a hozzáférési állapot, az átvitt adatok mennyisége, a webhely, a kérelem forrása, a böngésző, az operációs rendszer és annak felhasználói felülete, a böngészőszoftver nyelve és verziója, a greenwichi középidőtől való eltérés. Erre attól függetlenül sor kerül, hogy be van-e jelentkezve egy Google felhasználói fiókba, vagy nem létezik ilyen fiók. Ha be van jelentkezve a Google szolgáltatásba, akkor az adatok közvetlenül hozzá vannak rendelve a fiókjához. Ha nem kívánja, hogy hozzá legyen kapcsolva a Google szolgáltatásban létrehozott profiljához, akkor a gombok aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google felhasználási profilként tárolja az adatait, és ezeket hirdetések, piackutatások és/vagy személyre szabott webhely-megjelenítések céljából használja fel. Ezen értékelések célja elsősorban (be nem jelentkezett felhasználók esetén is) az igényeknek megfelelő hirdetések megjelenítése, illetve a közösségi hálózatok egyéb felhasználóinak tájékoztatása a webhelyünkön folytatott tevékenységéről. Jogában áll, hogy tiltakozzon az ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, ezen jogának gyakorlásához pedig fel kell vennie a kapcsolatot a Google vállalattal.

 

21 Online jelenlét a közösségi médiában

Az online térben jelen vagyunk a közösségi hálózatokon és platformokon, amelyeken keresztül kommunikálunk az ilyen felületeket használó ügyfeleinkkel, érdekelt felekkel és felhasználókkal, valamint a szolgáltatásainkra vonatkozó tájékoztatást nyújtunk számukra. Az egyes hálózatok és platformok használatakor az adott üzemeltetők felhasználási feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek. Hacsak az adatvédelmi nyilatkozatunk másképp nem rendelkezik, a felhasználói adatokat addig kezeljük, amíg a felhasználók kommunikálnak velünk a közösségi hálózatokon és platformokon, azaz bejegyzéseket tesznek közzé az online jelenlétünkön vagy üzeneteket küldenek nekünk.

 

22 Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmainak átvétele

Jogos érdekeink (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekeink) alapján az online ajánlatainkban harmadik felek szolgáltatás- és tartalomajánlatait is felhasználjuk, az általuk biztosított tartalmak és szolgáltatások, például videók vagy betűtípusok beágyazása érdekében (a továbbiakban: „Tartalom”). Ennek feltétele minden esetben az, hogy az ilyen tartalmak harmadik fél szolgáltatói megkapják a felhasználók IP-címét, mivel enélkül nem lennének képesek a tartalom továbbítására a böngészőjük felé. Következésképpen a tartalom megjelenítéséhez szükség van az IP-címre. Olyan tartalmak használatára törekszünk, amelyek szolgáltatói kizárólag az adott tartalom biztosításának céljából használják az IP-címet. A harmadik felek statisztikai és marketing célokból úgynevezett webjelzőket (láthatatlan grafikai elemek, amelyek „web beacon” néven is ismertek) is használhatnak. A „webjelzők” különböző információk, például a webhelyet alkotó oldalak látogatói forgalmának értékelésére szolgálnak. Az álnevesített információkat a felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k is tárolhatják, és ezek magukban foglalhatják többek között a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai adatokat, a hivatkozó webhelyeket, a látogatás időpontját, illetve az online ajánlatunk használatára vonatkozó egyéb információkat.

 

23 Google Fonts

Webhelyünkön a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) által biztosított betűtípusokat („Google Fonts”) használjuk. Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, Elutasítás: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Webhelyünkre a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) „Youtube” platformján található videókat ágyazunk be. Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, Elutasítás: https://adssettings.google.com/authenticated. A webhely meglátogatásával a Youtube információt kap arról, hogy megnyitotta a webhely adott oldalát. Emellett különböző általános személyes adatok kerülnek továbbításra, mint az IP-cím, a kérelem dátuma és időpontja, a kérelem tartalma, a hozzáférési állapot, az átvitt adatok mennyisége, a webhely, a kérelem forrása, a böngésző, az operációs rendszer és annak felhasználói felülete, a böngészőszoftver nyelve és verziója, a greenwichi középidőtől való eltérés. Erre attól függetlenül sor kerül, hogy be van-e jelentkezve egy Youtube felhasználói fiókba, vagy nem létezik ilyen fiók. Ha be van jelentkezve a Google szolgáltatásba, akkor az adatok közvetlenül hozzá vannak rendelve a fiókjához. Ha nem kívánja, hogy hozzá legyen kapcsolva a Youtube platformon létrehozott profiljához, akkor a gombok aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Youtube felhasználási profilként tárolja az adatait, és ezeket hirdetések, piackutatások és/vagy személyre szabott webhely-megjelenítések céljából használja fel. Ezen értékelések célja elsősorban (be nem jelentkezett felhasználók esetén is) az igényeknek megfelelő hirdetések megjelenítése, illetve a közösségi hálózatok egyéb felhasználóinak tájékoztatása a webhelyünkön folytatott tevékenységéről. Jogában áll, hogy tiltakozzon az ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, ezen jogának gyakorlásához pedig fel kell vennie a kapcsolatot a Youtube vállalattal.

 

25 A Facebook közösségi beépülő moduljainak használata

Jogos érdekeink (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekeink) alapján a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat („Facebook”) közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”) használjuk. A beépülő modulok lehetnek műveletek elvégzésére alkalmas elemek vagy tartalmak (például videók, grafikai elemek vagy szöveges bejegyzések), és valamely Facebook logó (fehér „f” kék csempén, „Like” vagy „Tetszik” szó, illetve egy „felfelé tartott hüvelykujj” jel) alapján ismerhetők fel, vagy a „Facebook Social Plugin” jelöléssel vannak ellátva. A Facebook közösségi beépülő modulok listája és kinézete a következő oldalon tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. A Facebook a Privacy Shield megállapodás szerinti tanúsítással rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Amikor egy felhasználó az online ajánlat egy olyan funkcióját használja, amely ilyen beépülő modult tartalmaz, akkor az eszköze és a Facebook kiszolgálók között közvetlen kapcsolat létesül. A beépülő modulok tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználók eszköze felé továbbítja, majd ezek innen épülnek be az online ajánlatba. Ezekben az esetekben a kezelt adatok alapján a felhasználók felhasználási profiljai hozhatók létre. Következésképpen semmilyen befolyásunk nincs azokra az adatokra, amelyeket a Facebook ennek a beépülő modulnak a segítségével gyűjt, ezért a rendelkezésünkre álló ismereteknek megfelelően tájékoztatjuk a felhasználókat. A beépülő modulok beépítésével a Facebook információt kap arról, hogy a felhasználó meglátogatta az online ajánlat megfelelő oldalát. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Facebook fiókjába, akkor a Facebook hozzárendelheti a látogatását a Facebook fiókjához. Ha a felhasználó műveletet végez a beépülő modul segítségével, például megnyomja a Tetszik gombot, vagy hozzászólást ír, akkor az információkat az eszköz közvetlenül a Facebook felé továbbítja, és ott kerül sor ezek tárolására. Ha a felhasználó nem rendelkezik Facebook fiókkal, akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy a Facebook megszerzi és elmenti az IP-címét. A Facebook szabályzatának megfelelően Németországban csak névtelenített IP-címeket tárolnak. Az adatgyűjtés céljára és mértékére, az adatok Facebook általi további kezelésére és felhasználására, illetve a kapcsolódó jogokra és a felhasználók magánéletének védelmére szolgáló lehetséges beállításokra vonatkozó részleteket a Facebook adatvédelmi szabályzata tartalmazza: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ha egy Facebook fiókkal rendelkező felhasználó nem akarja, hogy a Facebook ezen az online ajánlaton keresztül adatokat gyűjtsön róla, és ezeket az adatokat a Facebook fiókjában tárolt adatokhoz társítsa, akkor az online ajánlat használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebook fiókjából, és törölnie kell az eszközén elhelyezett cookie-kat. Az adatok hirdetési célokra való felhasználásával kapcsolatos további beállítások és tiltakozási lehetőségek elérhetők a Facebook profilbeállításaiban: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, illetve az amerikai http://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/ webhelyen. A beállítások platformtól függetlenek, azaz minden berendezésen, többek között a számítógépeken és a mobileszközökön egyaránt alkalmazva lesznek.

 

26 Általános tájékoztatás az Instagram, Xing és LinkedIn közösségi oldalakról

Webhelyünk az Instagram, Xing és LinkedIn közösségi oldalak közösségi beépülő moduljait használja. Elvben az úgynevezett kétkattintásos megoldást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a webhelyünk meglátogatásakor kezdetben semmilyen személyes adatot nem továbbítunk a beépülő modulok szolgáltatói felé. A beépülő modul szolgáltatója a logó első betűje fölött megjelenő négyzetben található jelölés segítségével azonosítható. A gomb segítségével lehetősége van arra, hogy közvetlenül kommunikáljon a beépülő modulok szolgáltatójával. Ha a kiemelt mezőre kattint, és aktiválja azt, akkor a beépülő modul szolgáltatója információk kap arra vonatkozóan, hogy meglátogatta az online ajánlatunk megfelelő oldalát. Adott esetben a németországi szolgáltatótól függően az IP-címe gyűjtést követően azonnal névtelenítésre kerül. A beépülő modul aktiválásával személyes adatait továbbítja az adott beépülő modul szolgáltatója felé, amely gondoskodik annak tárolásáról (amerikai szolgáltatók esetén az Egyesült Államokban). Mivel a beépülő modul szolgáltatója az adatgyűjtést különösen cookie-k segítségével végzi, azt javasoljuk, hogy a szürke négyzetre való kattintás előtt a böngésző beállításai között törölje az összes cookie-t. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy semmilyen befolyásunk nincs a gyűjtött adatokra és az adatkezelési műveletekre, továbbá az adatgyűjtés teljes mértékéről, az adatkezelés céljairól és a megőrzési időszakokról sem rendelkezünk ismeretekkel. Emellett a beépülő modulok szolgáltatói által gyűjtött adatok törléséről sem rendelkezünk információval. Feltételezhető, hogy a beépülő modulok szolgáltatói felhasználási profilok formájában tárolják az Önről gyűjtött adatokat, és adott esetben hirdetések, piackutatások és/vagy személyre szabott webhely-megjelenítések céljából használják fel azokat. Jogában áll, hogy tiltakozzon az ilyen profilalkotások ellen, és ezen jogának gyakorlásához fel kell vennie a kapcsolatot a beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül lehetőséget biztosítunk arra, hogy kapcsolatba lépjen a közösségi hálózatokkal és az egyéb felhasználókkal, ezzel javítjuk az ajánlatunkat, és érdekesebbé tesszük azt az Ön számára. A beépülő modulok használatának jogalapján a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. Az adatátvitelre attól függetlenül sor kerül, hogy rendelkezik-e fiókkal az adott beépülő modul szolgáltatónál, és be van-e jelentkezve ebbe a fiókba. Ha be van jelentkezve a beépülő modul szolgáltatójánál létrehozott fiókjába, akkor az Önre vonatkozóan tőlünk gyűjtött adatok közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a beépülő modul szolgáltatójánál nyitott fiókjához. Az aktivált gomb megnyomásával és például az oldalra való hivatkozással a beépülő modul szolgáltatója ezt az információt is eltárolja a felhasználói fiókjában, és nyilvánosan megosztja azt a kapcsolataival. Javasoljuk, hogy egy közösségi hálózat használatát követően rendszeresen, különösen pedig a gombok aktiválása előtt jelentkezzen ki a fiókjából, mivel ezzel megelőzheti, hogy a hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál létrehozott fiókjához.

 

27 Instagram

Előfordulhat, hogy online ajánlatunkban elérhetők az Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Egyesült Államok) által biztosított Instagram szolgáltatás funkciói és tartalmai. Ezek magukban foglalhatják a képekhez, videókhoz és szövegekhez hasonló tartalmakat, illetve azokat a gombokat, amelyek segítségével a felhasználók népszerűsíthetik a tartalmaikat, tartalomkészítőket követhetnek vagy feliratkozhatnak a bejegyzéseinkre. Ha a felhasználó rendelkezik Instagram fiókkal, akkor az Instagram a fent említett tartalmak és funkciók használatát hozzárendelheti az adott felhasználó profiljához. Az Instagram adatvédelmi nyilatkozata a következő címen érhető el: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

Előfordulhat, hogy online ajánlatunkban elérhetők a XING AG (Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország) által biztosított Xing szolgáltatás funkciói és tartalmai. Ezek magukban foglalhatják a képekhez, videókhoz és szövegekhez hasonló tartalmakat, illetve azokat a gombokat, amelyek segítségével a felhasználók népszerűsíthetik a tartalmaikat, tartalomkészítőket követhetnek vagy feliratkozhatnak a bejegyzéseinkre. Ha a felhasználó rendelkezik Xing fiókkal, akkor a Xing a fent említett tartalmak és funkciók használatát hozzárendelheti az adott felhasználó profiljához. A Xing adatvédelmi nyilatkozata a következő címen érhető el: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

Előfordulhat, hogy online ajánlatunkban elérhetők a LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Írország) által biztosított LinkedIn szolgáltatás funkciói és tartalmai. Ezek magukban foglalhatják a képekhez, videókhoz és szövegekhez hasonló tartalmakat, illetve azokat a gombokat, amelyek segítségével a felhasználók megoszthatják az online ajánlat tartalmait a LinkedIn profiljukon. Ha a felhasználó rendelkezik LinkedIn fiókkal, akkor a LinkedIn a fent említett tartalmak és funkciók használatát hozzárendelheti az adott felhasználó profiljához. A LinkedIn adatvédelmi nyilatkozata a következő címen érhető el: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. A LinkedIn a Privacy Shield megállapodás szerinti tanúsítással rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Elutasítás: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai és frissítései
Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmát illetően. Az adatvédelmi nyilatkozatunkat módosításokat végzünk minden alkalommal, amikor az általunk végzett adatkezelés változásai ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, ha a változtatások az Ön közreműködését teszik szükségessé (például hozzájárulás), illetve ha egyéb egyéni értesítés válik szükségessé.
scroll top